Doprava zdarma Doprava zdarma při
nákupu nad 1.500, - Kč

Kontakt Tel: 731 565 876
Email: e-shop@cobbyspet.cz

Pickup points Výdejní místa

Ikona doprava zadarmo Doprava zdarma při
nákupu nad 1.500, - Kč

Ikona kontakt Tel: 731 565 876
Email: e-shop@cobbyspet.cz

PENN PLAX CASCADE 80 280l/h do 38l vnější závěsný akvarijní filtr

PENN PLAX CASCADE 80 280l/h do 38l vnější závěsný akvarijní filtr

Zboží skladem

Můžete ho mít doručen již 28.05.2024

Náš kód: 015564

Minimální odběr: 1 ks

Počet kusů v kartonu: 1

 

Cena za 1ks:
959,00 Kč

Popis

Cascade Hang On - Power Filter
1.) Otevřete filtr pro výměnu filtračního média.
2.) Připojte sítko na konec prodlužovací trubice.
3.) Umístěte otevřený filtr do akvária a nastavte délku trubice.
4.) Pod tekoucí vodou opláchněte kazetu na aktivní uhlí od částeček prachu.
5.) Vložte kazetu do filtru jak je uvedeno na obrázku.
6.) Do nádoby filtru nalijte tolik vody, aby byl kryt rotoru zcela ponořen.
7.) Napojte na zdroj napájení. Ujistěte se, zda jsou všechny bezpečnostní pokyny dodrženy.
8.) Řízení toku vody nastavte zvýšením nebo snížením průtoku vody. Pomáhá to při krmení.
Tipy na údržbu a provoz
Filtrační médium - pravidelně vyměňujte filtrační médium kvůli ucpání. Podmínky nádrže určí, jak často je výměna nezbytná. Nahraďte aktivní uhlí novým, pokud voda nemůže volně přejít do filtračního média. Spláchněte nadměrné nahromadění nečistot z filtrační houby a kazety. Nejlepší je neoplachovat vodou z vodovodu, protože užitečné bakterie obsažené v houbě může chlórovou voda z vodovodu zcela zničit. Při čištění kazety použijte jemný kartáč. Nikdy nepoužívejte chemické čisticí prostředky. Pokud je kazeta na houbu opotřebovaná může se vyměnit za novou. Rám, který drží kazetu na houbu nevyhazujte, protože bude potřebný k držení nové, náhradní kazety.
Rotor a přívodní trubice - Rotor a přívodní trubice by měla být pravidelně čištěna. Odpojte napájení a vezměte celý filtr. Motorovou jednotku vyberte 1/4 otočením proti směru hodinových ručiček a tahem dolů. Rotor a komoru čistěte s filtrační kartáčem. Rotor můžete vyměnit za nový, pokud viditelně opotřebovaný minerály z akvarijní vody. Pečlivě nasaďte motor a znovu použijte těsnící kroužek. Stočte do uzamčené polohy.
Probrány trubice vyčistěte kartáčem.
- Nikdy nespouštějte filtr na sucho. Voda ochlazuje motor během provozu.
- Vždy udržujte stejnou hladinu vody ve vašem akváriu.
- Nikdy žádné části filtru neolejujte.
- Nikdy nepoužívejte čistící chemické prostředky. Zbytky chemických prostředků mohou být škodlivé pro ryby.
Důležité bezpečnostní pokyny
na ochranu proti úrazu musí být dodrženy základní bezpečnostní opatření, včetně těchto:
a) Pozorně si přečtěte a dodržujte všechny bezpečnostní pokyny.
b) Aby se zabránilo úrazu elektrickým proudem, o to více dbejte na bezpečnou manipulaci, protože k akváriu patří i voda. Při každé z následujících situaci se nepokoušejte opravy provádět sami, ale vraťte přístroj do autorizovaného servisu na opravu nebo vyřaďte z provozu:
1. Pokud je přístroj od vody, nesahejte na něj! Nejprve ho odpojte. V případě, že elektrické součásti zařízení navlhnou, odpojte spotřebič okamžitě!
2. Pokud přístroj prokazuje známky abnormálního úniku vody, okamžitě jej odpojte od zdroje napájení.
3. Pokud je voda na částech, které nejsou přizpůsobeny na mokro nebo vlhkost, přístroj by neměl být určitě zapojen.
4. Neprovozujte zařízení, pokud má poškozený kabel nebo zástrčku, nebo pokud je nefunkční kvůli pádu nebo byl poškozen jakýmkoli jiným způsobem.
5. Aby se zabránilo navlhnutí zástrčky nebo zásuvky, položte stojan akvária a nádrž akvária na jednu stranu stěny a elektrický kabel naformujte tak, jak je vidět na obrázku, tz vytvořte okapovou smyčku, aby případně stékající voda po kabelu nenatekla až do zásuvky. Pokud už je kabel nebo zásuvka navlhlá, přístroj neodpojujte. Odpojte pojistku nebo jistič, který napájí zásuvku. Poté přístroj odpojte i ze zásuvky a zkontrolujte přítomnost vody.
c) Přísný dohled nad přístrojem je nezbytný, pokud je používán na místě v blízkosti dětí.
d) Aby nedošlo k popálení, nedotýkejte se horkých částí jako jsou ohříváky, reflektory, žárovky a podobné.
e) Spotřebič vždy odpojte ze zásuvky, pokud jej nepoužíváte, před nasazením nebo
vyjmutím nějakých částí, zda před jeho čištěním. Nikdy nevytrhávejte přívodní kabel ze zásuvky násilím. Uchopte zástrčku a opatrně vytáhněte.
f) Spotřebič nepoužívejte na jiný než na předepsaný účel. Použití doplňků, které nejsou doporučeny nebo prodávány výrobcem, může způsobit nebezpečí.
g) Přístroj nezapojujte ani nezapínejte v místě s teplotou pod bod mrazu.
h) Před použitím se ujistěte, že přístroj je k nádrži akvária namontovaný správně.
i) Přečtěte si a dodržujte všechny důležité pokyny k napájení spotřebiče.
j) Jestliže je nutno použít prodlužovací kabel, musí mít řádně klasifikaci (označení). Prodlužovací kabel vhodný na méně ampérů nebo wattů než na jaký je určen spotřebič, může vyvolat přehřátí.
k) Pozornost je třeba věnovat i umístění prodlužovacího kabelu, tedy zajistit, aby o něj nikdo nezakopl.
2 - letá záruka
1. Záruka na tento produkt se vztahuje po dobu 2 let od data zakoupení za podmínek normálního používání. Záruka se vztahuje na vady materiálu nebo výrobní vady. Penn-Plax rozhoduje o bezplatné opravě nebo výměně náhradních dílů.
2. Při zaslání poštou výrobku na opravu, prosím, pečlivě zabalte výrobek spolu s vyplněným formulářem (originál návod) a dokladem o koupi. Poštovné hradí Penn Plax. Bez prodejního dokladu nebudou provedeny žádné opravy. Kupující musí tento doklad doložit spolu s těmito záručními podmínkami.
3. Tato záruka se nevztahuje na chyby nebo vady vzniklé nedbalým nebo nesprávným používáním.
4. Penn-Plax nenese žádnou odpovědnost za případné poškození zvířetem. Ani prodejce, ani výrobce nenese odpovědnost za jakékoliv ztráty nebo poškození, následné nebo přímé, vyplývající z použití nebo nemožnosti použití tohoto produktu. Závady vyplývající z nesprávného použití, zneužití nebo nehody jsou výslovně vyloučeny z této záruky. Některé státy neumožňují omezení délky předpokládané záruky nebo neumožňují vyloučení nebo omezení náhodných či následných škod, omezení se na vás nemusí vztahovat.
Zprostředkovatel: COBBYS PET ČR sro, Olomouc, www.cobbyspet.eu, info@cobbyspet.čr

Akvarijní příslušenství: filtry
Akvárium: výrobce neuvádí
 
 

   Nejprodávanější